Waldorf

“Tan sols les nostres experiències interiors, ens desvetllen les belleses del món exterior”. Rudolf Steiner

La pedagogia Waldorf basa la seva metodologia en un coneixement profund de les etapes evolutives de l’ésser humà al llarg de la vida. Durant els set primers anys de vida, caminar, parlar i pensar són els aprenentatges més importants que realitza l’infant a través del joc i la imitació. 

Durant el primer septenni (0-7), l’infant encara està acabant de desenvolupar el seu cos físic. Per això considerem important no restar forces a aquests processos vitals i de salut amb el qual anomenem aprenentatges dirigits o intel·lectuals (matemàtiques, lecto-escriptura, etc.). Totes les forces van dirigides a conquerir l’equilibri, l’adquisició del llenguatge, les relacions socials i crear així unes bases sòlides pel pensament.

Durant aquesta etapa, l’infant viu immers en el fer i la seva activitat espontània és el motor dels seus aprenentatges. Per això, creem espais i uns límits segurs que permetin explorar la seva voluntat i motivació respectant els diversos ritmes d’aprenentatges.

Els infants tenen una gran capacitat d’observació i imiten tot el que passa al seu voltant. Per una banda realitzem activitats útils i amb sentit que inspirin el seu joc com ara cuinar, netejar els vidres o escombrar fulles seques i per altra, els cuidem amb amor, posant consciència en els nostres actes, el nostre llenguatge, pensaments i emocions.

Preparem espais segurs, que fomentin la creativitat i acompanyem l’infant des de la confiança en les seves possibilitats. No intervenim en la seva activitat autònoma ni fem les coses per ell. L’observem i estem al seu costat amb presència i quan està a punt per enfilar-se en un tamboret més alt, escalar una paret per primera vegada o elaborar un nou dibuix, ho fa autònomament.

Els ritmes estan presents en la natura i en nosaltres: dia i nit, activitat i descans, el pas de les estacions… Tenir-los en compte i integrar-los en el dia a dia dels infants de manera orgànica els dóna ordre, confiança i crea uns hàbits saludables. Per això, els nostres dies segueixen sempre una mateixa estructura, alternant diversos espais de concentració i expansió, activitat i descans. També donem ritme al pas de la setmana amb els tallers que proposem: dilluns fem pa, dimarts modelem… i al fluir de les estacions a través de les vivències, les cançons i la celebració de festivitats.

Donem importància a la nostra relació amb la Terra a través de petits gestos com els materials amb els quals elaborem les nostres joguines, la qualitat dels aliments, tenint cura del jardí i el bosc on juguem, etc. Sovint, les nostres cançons i contes desperten aquest respecte i veneració cap als processos de la natura, generant una relació profunda amb els éssers vius que ens envolten.

L’art, la música i la fantasia estan presents al llarg del matí a través dels tallers que proposem, les cançons que acompanyen el pas de l’any i els contes que expliquem de tradició oral.

La imitació és una eina fonamental per als aprenentatges en aquesta època. Com a equip que acompanya el seu desenvolupament, és molt important per nosaltres treballar per conèixer millor les nostres fortaleses i debilitats, estar en un procés constant d’autoconeixement i cuidar-nos com a equip educatiu.