Presència

mirada

.

Amb freqüència, si no hi posem atenció i intenció, el món dels grans (preocupacions, dubtes, converses, etc.), pot eclipsar el món dels infants. A 7 estrelles, doncs, procurem estar presents quan acompanyem els infants en l’atenció diària de les seves necessitats, ja siguin necessitats emocionals, cognitives o fisiològiques. L’adult mira d’estar tranquil i no envair l’infant amb massa paraules. Som conscients que aquestes petites persones, si les hi deixem l’espai i el temps, tenen la possibilitat d’expressar i desenvolupar el que duen a dins.

 

 

Anuncis