Material i joc lliure

jocDonem temps i espai per al joc. El joc lliure és una activitat vital per al creixement de l’infant, ja que a través seu aconsegueix dominar el moviment corporal, l’equilibri i la destresa amb les mans. El fet que els nens i nenes puguin estar amb ells mateixos i puguin crear el seu propi joc sense la direcció o la intervenció d’un adult és molt valuós. Durant aquestes estones de joc lliure, s’estableixen fonaments importants d’autonomia i creativitat de l’infant; és ell qui decideix a què jugar i de quina manera, sense dependre de l’ajuda d’algú extern.

Es proporcionen joguines senzilles que sempre tenen a l’abast, fetes de materials naturals diversos (fusta, llana, seda, etc.) que permeten un joc ric i creatiu. S’intenta cuidar l’harmonia de l’espai i de les joguines, tant amb els colors, la forma o la posició dels objectes, per tal de fer més agradable l’ambient.

Pikler afirma que, en condicions ambientals adequades, tot infant adquireix, per pròpia iniciativa i sense intervenció de l’adult, un desenvolupament motor adequat. Parteix de la creença que el desenvolupament motor és espontani, i per tant capaç de desplegar-se sense ajuda exterior.

Podríem dir que com més autonomia donem a l’infant, més ens n’adonem de les capacitats que té: concentració, persistència per aconseguir un objectiu, flexibilitat i varietat en els moviments, i l’alegria que produeix el sentiment de competència en realitzar per si mateix un moviment que sorgeix de dins del seu ser.

Al grup d’infants de 3 a 6 anys diàriament es fan propostes artístiques (aquarel·les, llanes, ceres, modelatge, etc.) que els connecten amb la percepció d’un món bo i agradable. Aquestes són de caràcter voluntari i obertes a les necessitats dels infants en cada moment. Hi ha una estona del conte, per fer cançons i petits jocs de dits que acompanyen les imatges internes que estan creixent i transformant-se en l’interior del nen o nena.

 

 

 

 

Anuncis