Espai 1-3

Espai de joc interior

Els infants van arribant en funció de les necessitats de les famílies, entren a la sala i comença el seu joc. Donem temps i espai per al joc, ja que creiem que és una activitat vital per a l’infant. És ell qui decideix a què jugar i de quina manera, sense dependre de la direcció de l’adult. No hi ha expectatives del què ha de fer, tal sols ha de SER.

Tenen sempre a la seva disposició, un seguit de joguines senzilles i objectes diversos (de materials naturals: fusta, llana, seda, etc.) que permeten un joc ric i creatiu. Com més simple és l’objecte, més complexe és el procés intern que fa l’infant en el seu joc. S’intenta cuidar l’harmonia de l’espai i de les joguines, tant en els colors, la forma o la posició dels objectes, per tal de fer més agradable i bell l’ambient. 

A fora al jardí hi ha material divers per afavorir un altre tipus de joc (córrer, saltar, enfilar-se, tocar la terra, les fulles, etc.). Donem molta importància al contacte amb la natura i al viure plenament amb els canvis que es van donant al llarg de l’any. Els infants tenen roba adequada per sortir a fora també en dies de pluja o fred (mono, botes, impermeable), permetent d’aquesta manera un contacte més íntim amb allò natural. 

Amb freqüència, si no hi posem atenció i intenció, el món dels grans (preocupacions, dubtes, converses, etc.), pot eclipsar el món dels infants. A 7 estrelles, doncs, procurem estar presents quan acompanyem els infants. L’adult mira d’estar tranquil i no envair l’infant amb massa paraules. Som conscients que aquestes petites persones, si les hi deixem l’espai i el temps, tenen la possibilitat de desplegar el que duen a dins.