Pedagogia Waldorf

Principis de la pedagogia Waldorfp1070114

El setembre de 1919 s’inaugurava l’Escola Waldorf a la ciutat de Stuttgart. Se li havia demanat a Rudolf Steiner (1861-1925) que dirigís una escola pels fills i filles dels obrers de la fàbrica de cigarretes Waldorf-Astoria. D’aquí el seu nom. Actualment existeixen més de 2.000 escoles d’educació primària, secundària i batxillerat waldorf i més de 1.900 escoles d’educació infantil a més de 90 països. Els principis de la pedagogia waldorf es poden considerar totalment actuals avui en dia, 100 anys després dels seus inicis.

Segons Rudolf Steiner l’art d’educar es basa totalment en el coneixement de l’ésser humà, no a un nivell únicament físic, sinó també anímico-espiritual.

 Així, en el cas que ens ocupa, si coneixem quines són les característiques de l’infant de 0-7 anys, sabrem també quines són les seves necessitats. Partint d’aquí, alguns dels principis que seguim són:

* Es procura que tot allò que l’infant mira, sent, toca, olora, menja… sigui agradable, de qualitat, bonic, estètic… , tenint en compte que en aquesta etapa l’infant percep tot el que l’envolta d’una manera profunda amb tots els seus sentits.

* Es dona molta importància al joc lliure (que l’ajudarà a desenvolupar la seva creativitat) i al moviment lliure (que el portarà cap a un domini i una consciència del seu propi cos). Des del moment del naixement aquests dos aspectes són importantíssims per un enfoc creatiu i autònom en la vida de l’ésser humà.

* Es treballa de manera integral el fer, el sentir i el pensar. Aquests tres aspectes bàsics de la nostra constitució representats per les mans, el cor i el cap, es treballen en igual proporció, tenint en compte que en l’etapa de 0 a 7 anys l’activitat que predomina és el fer.

* Els adults que acompanyen els infants estan contínuament fent coses pràctiques que els nens i nenes poden imitar; sabent que en la primera etapa de la infància predomina el fer, i que tenen una gran capacitat imitativa, els adults procurem ser dignes de ser imitats, posant consciència en els nostres actes, en les nostres paraules, i també en els nostres pensaments i sentiments.

* El ritme impregna el dia a dia, perquè sabem que el ritme i la repetició donen seguretat i creen hàbits en els infants. Setmanalment el ritme es desprèn de les activitats manuals, que es repeteixen segons el dia de la setmana (dilluns fem pa, dimarts modelem cera…) i les estacions de l’any i les seves festivitats (Nadal, Pasqua, Sant Joan…) ens fan sentir el ritme anual.

* No es proposen activitats cognitives (ni lectoescriptura, ni matemàtica…) perquè sabem que en aquest primer septeni l’infant necessita posar tota l’energia en el modelatge i la construcció del seu cos físic, i un cop hi ha la maduració correcta (un dels símptomes és el canvi de dents), aleshores d’una manera sana podrem anar introduint aspectes més cognitius en la seva educació.