Grup d’1 a 3 anys

A partir de les 8:30 van arribant els infants. Entren a la sala i comença el seu joc lliure. Donem temps i espai per al joc ja que creiem que és una activitat vital per al creixement de l’infant. El fet que els nens i nenes puguin estar amb ells mateixos i puguin crear el seu propi joc sense la direcció o la intervenció d’un adult és molt valuós. Durant aquestes estones de joc, s’estableixen fonaments importants d’autonomia, autoestima i creativitat; és ell qui decideix a què jugar i de quina manera, sense dependre de l’ajuda d’algú extern. No hi ha expectatives del què ha de fer, tal sols ha de SER.

Es proporcionen joguines senzilles que sempre tenen a l’abast, fetes de materials naturals diversos (fusta, llana, seda, etc.) que permeten un joc ric i creatiu. S’intenta cuidar l’harmonia de l’espai i de les joguines, tant amb els colors, la forma o la posició dels objectes, per tal de fer més agradable l’ambient.

joc

Cap a les 10 van sortint cap a fora al jardí, on hi ha material divers per afavorir un altre tipus de joc (còrrer, saltar, enfilar-se, tocar la terra, les fulles, etc.)

En el grup d’1 a 3 anys el moment dels àpats és un moment d’intimitat entre l’educadora i la nena o el nen. Cada infant menja sol o amb l’ajuda de l’educadora en un moment reservat únicament per a ell, o en un petit grup quan són més grans, donant d’aquesta manera l’atenció i el temps perquè mengi amb tranquil·litat.

El canvi de bolquers o de roba és un moment íntim entre l’infant i l’adult. Durant aquests moments es va creant un vincle que pot afavorir l’aprenentatge i l’autoestima del nen o la nena. Partim de la base que un infant és una persona en procés de creixement (com totes nosaltres) i com a tal, el tractem amb cura i respecte. En aquests espais d’intimitat li oferim seguretat i afecte; mantenim una comunicació tant visual com física per tal que senti que el tenim en compte; respectem els seus moviments; fem servir un to suau; demanem la seva col·laboració i deixem temps perquè actuï si és que ho vol; el canviem sempre al mateix lloc i ho fa sempre la mateixa persona. Dediquem temps i presència a l’infant.

El moment d’anar a dormir és diferent per cada infant en funció de les seves necessitats, ritmes i hàbits. Aquest acompanyament en el moment de dormir també es fa, doncs, adaptat a les particularitats de cada cas. Les educadores coneixem el moment del dia en què aquell infant sol tenir son i és llavors que l’acompanyem al seu llitet.

Amb freqüència, si no hi posem atenció i intenció, el món dels grans (preocupacions, dubtes, converses, etc.), pot eclipsar el món dels infants. A 7 estrelles, doncs, procurem estar presents quan acompanyem els infants en l’atenció diària de les seves necessitats, ja siguin necessitats emocionals, cognitives o fisiològiques. L’adult mira d’estar tranquil i no envair l’infant amb massa paraules. Som conscients que aquestes petites persones, si les hi deixem l’espai i el temps, tenen la possibilitat de desplegar el que duen a dins.