Cooperativa

Les 7 estrelles també simbolitzen per nosaltres els 7 primers anys de vida. Època de vital importància pel desenvolupament dels infants, en què cuidar és el centre. Cuidar que tot allò que envolti les nenes i els nens sigui bell, allò que sentin agradable, allò que toquin sigui de qualitat…perquè puguin descobrir el món des de la bondat i construir des d’aquí el seu jo.

7 estrelles és un espai de creixement per a infants d’1 i 6 anys, on l’adult observa atentament quines són les seves necessitats i acompanya el seu desenvolupament creant un ambient càlid, segur, amorós i agradable, com una segona llar pels infants.

Per poder cuidar i atendre els infants de manera individualitzada, oferim grups reduïts de 10 infants amb dos acompanyants en el grup 1-3 i de 18 infants per dos acompanyants en el grup 3-6.

Seguim els principis de la pedagogia Waldorf, la visió d’Emmi Pikler i la comunicació assertiva com a font d’inspiració per a la nostra tasca educativa.

Ens sentim compromeses amb la transformació social i econòmica i per aquest motiu ens vam constituir com a cooperativa de serveis sense ànim de lucre amb el suport de l’ateneu cooperatiu de les terres gironines, un model que posa a la persona per sobre del capital i que ens permet entre totes avançar en la construcció d’una economia més justa i solidària.

El projecte té una voluntat clara d’escolta i és per això que hi ha espais de trobada definits cada sis setmanes entre famílies i educadores, per tal de propiciar la comunicació, els vincles i el creixement personal i com a comunitat educativa. La participació de les famílies és voluntària, ja que som sensibles a les diferents realitats i moments personals. Les famílies que volen aportar, ho poden fer a través de les comissions de treball.

A 7 estrelles, infants i persones adultes creixem cada dia. Per això, una altra part fonamental del projecte, és la formació. Al llarg del curs s’organitzen cursos i tallers en relació a la criança i el creixement personal.